Menu Sluiten

Lidmaatschap

Lidmaatschap | contributie

De contributie is samengesteld uit het K(oninklijke)N(ederlandse)A(lgemen) S(chermbond)-jaar-lidmaatschap en het lidmaatschap van PSV schermen.

Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk in verband met de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Die maakt het mogelijk dat je zonder zorgen schermt. Lees meer over de voordelen op de website van de KNAS. De bijdrage bedraagt voor kinderen en jeugdigen t/m 20 jaar € 29,25 en vanaf 21 jaar € 58,50 per jaar.

Januari Juli
Volwassenen
(vanaf 21 jaar)
€ 178,50
(contributie incl. KNAS)
€ 120,00
(contributie)
Jeugd
(15 tot 21 jaar)
€ 149,25
(contributie incl. KNAS)
€ 120,00
(contributie)
Kinderen
(tot 15 jaar)
€ 141,50
(contributie incl. KNAS)
€ 112,25
(contributie)

Sinds 1-1-2016 verloopt het innen van de contributie via automatische incasso. Wanneer er geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven, wordt er € 12,50 administratiekosten per lid in rekening gebracht. Je kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

 

Gebruik van beeldmateriaal op de home-page van PSV-schermen & Face-book

Als je lid wordt/bent van PSV schermen verleent je PSV-schermen daarmee toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal relevant aan wedstrijden/trainingen/evenementen.

Indien je bezwaar heeft tegen publicatie van materiaal waarop je persoonlijk herkenbaar in beeld bent, kunt je dit schriftelijk kenbaar maken door een mail te sturen naar:

secretaris@psvschermen

De bezwaarde foto’s zullen z.s.m. daarna verwijderd worden.

Huur schermmateriaal

De club heeft een beperkte hoeveelheid schermmateriaal te huur. Ideaal om de periode te overbruggen als je nog niet zeker weet of je met deze sport door wil gaan.

  • Wij gaan er van uit dat je na ca. een half jaar schermen een eigen uitrusting aanschaft.

De kosten van de uitrusting bedraagt 30,- per half jaar, ongeacht het aantal uitrustingsstukken dat je gebruikt. Bij aanschaf van eigen materiaal vind er geen maandelijkse verrekening plaats.

  • Het gehuurde materiaal blijft altijd op de club aanwezig en wordt niet mee naar huis genomen

Actuele internationale kleding normering vind je op de website van de KNAS.

Een prijsindicatie voor een 350nw starters-set(schermvest, masker, wapen) is ca. 150/175 euro, geschikt voor wedstrijdschermers tot 12 jaar oud en voor recreatieve schermers van iedere leeftijd.

 

Uitlenen van materialen:

Let op: uitlenen van elektrisch materiaal is uitgesloten!

Lenen kan altijd alleen in overleg met het bestuur. Een uitleenformulier wordt ingevuld en ondertekend voor:

  • 1e deelname JPT
  • 1e deelname aan toernooien waarvoor het aanwezige club-materiaal voldoende genormeerd is

 

 

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaand contactformulier. Wij vragen u een machtiging voor de contributie af te geven. Deze kunt u hier downloaden. Wilt u deze ingevuld en ondertekend inleveren bij de training?

 

Gegevens lid

Naam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode + Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (Onder de 18? Dan email ouder/voogd) (verplicht)

Ik ben op de hoogte van de regelementen en voorwaarden van de vereniging (verplicht).

Inschrijving voor

PSV Lidmaatschap + Knas*WedstrijdtrainingIntroductie training

Ingangsdatum

Huur schermmateriaal, 30,- per half jaar

JaNee

 

*Lidmaatschap PSV Schermen verplicht tevens tot het lidmaatschap van de KNAS en het betalen van de KNAS contributie. De contributie van de KNAS is altijd per jaar. Indien u reeds een KNAS nummer heeft, geeft u dit dan s.v.p. aan ons door. 
Huur Schermmateriaal is altijd voor een half jaar ongeacht het aantal attributen. Er vindt geen maandelijkse verrekening plaats.
Het deelnemen aan cursussen, trainingen en schermactiviteiten geschiedt volledig op eigen risico. PSV Schermen en haar bestuursleden kunnen derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel door deelname.

Beëindiging lidmaatschap

Lidmaatschap beëindigen kan per half jaar. Let op dat je ten minste 2 maanden voor de nieuwe betalingstermijn je lidmaatschap opzegt. Het KNAS-lidmaatschap wordt altijd voor een heel jaar gerekend.

Gegevens lid

Naam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (Onder de 18? Dan email ouder/voogd) (verplicht)

Uitschrijven per:

Je hoeft geen reden op te geven maar we horen graag waarom je onze club wilt verlaten.